Bredstrup-Pjedsted - Akut vandbrud Pjedsted Vandværk
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Akut vandbrud Pjedsted Vandværk

Siden klokken ca. 11:00 har der været et større ledningsbrud på hjørnet af Ågade/Elboparken.

Bestyrelsen arbejder intenst på at afbøde vandspildet. Dette indebærer, at store dele af Elboparken-Ågade-Vinkelvej-Stationsvej er og bliver berørt af bruddet. Der er samtidig rekvireret entreprenører for at udbedre skade.

Da det er et større brud kan store dele af forsyningsområdet generelt blive berørt, enten ved lavt tryk og/eller perioder helt uden vand. Tidshorisonten for normal tilstand er p.t. ukendt men vi forsøger at holde opdateret her på hjemmesiden og eventuelt via FaceBook.

Chris Hansen, klokken 14:45

Billede taget af Karen Overgaard. Kl. 15.30.