Bredstrup-Pjedsted - Frit Forum
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Frit forum

LED-lys udskudt


Der blev i 11. time meddelt os forsinket levering af lamperne til udskiftning til LED-lys i hallen. Så det ødelagde desværre planen om udskiftning i efterårsferien. Halbestyrelsen arbejder på en garanteret leveringsdato og vender tilbage med ny plan for udskiftningen. 

Mvh Halbestyrelsen.

Pjedsted Vandværk - eftersøgning fortsætter

Eftersøgning af "forsvundne" stophaner fortsætter.

I foråret skrev vi her på siden, at Pjedsted Vandværk ville igangsætte arbejdet med at lokalisere stophaners placering i området. Den 8. april var repræsentanter fra bestyrelsen rundt på Brøndstedvej, Pjedsted Engvej, samt Enghavevej. Vi opfordrede til at grundejere i området, hvis de var hjemme, da at være behjælpelig med at finde stophane(r) på og ved egen grund. Eftersøgningen var en stor succes og mange grundejere var med stor tak bestyrelsen behjælpelig med arbejdet.

Nu fortsætter bestyrelsen arbejdet med området Ågade (nord for Åen) og Elboparken (fra Ågade og hen til Vinkelvej) og - hvis det kan nås - Buen.

Arbejdet vil foregå fredag den 21. oktober 2016, fra klokken 13:00 til ca. 18:00-19:00.

Bestyrelsen håber, at så mange som muligt af grundejerne i dette område kan være hjemme (det er ikke et krav) på fredag eftermiddag på trods af efterårsferie m.m. Tag endelig kontakt til bestyrelsesmedlemmerne såfremt man i det nævnte område observerer dem bevægende sig rundt om ens grund med en metaldetektor.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne, Chris Hansen, kasserer

Formange blommer???

Kære naboer, hvis der er nogen der har flere blommer i haven end de kan spise,  aftager jeg gerne en pose, da mine træer endnu ikke giver ret meget.

Mvh Christian, Ellegårdsaprken 15, mobil 29 92 97 14

Forny PBS tilmelding Pjedsted Vandværk

Pjedsted Vandværk anmoder sine forbrugere om på ny at tilmelde betaling af fakturaer til PBS
Læs mere...

Indbrud Ågade 27

Indbrud i skur.
Pga at Kurt Devantier ikke selv har mulighed for at informere om at han har haft indbrud i sit skur i nat har jeg lovet at gøre det.
listerne på skuret er brækket af og skuret er tømt mens De lå og sov.