Bredstrup-Pjedsted - Lokal fodboldturnering
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Lokal fodboldturnering

Den lokale fordboldturnering starter lørdag kl. 11 og fortsætter igen søndag kl. 11.