Bredstrup-Pjedsted - Omfartsvej - nej tak
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Omfartsvej - nej tak

Vi i Grundejerforeningen Landsmosens bestyrelse har vendt ovennævnte Omfartsvej. Vi er betænkelige ved projektet, og mener faktisk, at det er bedst helt at droppe projektet. Vi kan ikke se det store behov for vejen længere. Desuden er der ingen tvivl om, at den fornyede debat omkring vejen, vil skade salget af grunde på Sivvænget og gøre det mere vanskeligt, at sælge det nye andelsboligprojekt på Sivvænget, som snart vil blive udbudt til salg. 

Vi mener, projektet omkring omfartsvej blev startet pga stor trafik til daværende vognmandsfirma Th Basse og Søn samt at PV. Sand (nu Covia) dengang hentede meget sand i en grusgrav mellem Pjedsted og Børkop. Den transport er stoppet nu. Covia har faktisk kun 3 lastbiler i snit pr arbejdsdag til virksomheden. 

Vi forudser også en masse problemer med trafikken, hvis vi fik en omfartsvej. Hastigheden vil blive alt for høj på det sidste stykke af Ågade, hvor man krydser ind på denne, altså ud for den nye parkeringsplads. Fra dette stykke og op til Hallen, vil man have vænnet sig til at køre stærkt via omfartsvejen. Ps vi skal ikke have flere vejbump i Pjedsted -:) 

Mht . trafiksikkerheden, så kan børn fra Gl Pjedsted jo benytte vejen via Sivvænget og vores stisystem, så undgår man en stor del af Stationsvej. Desuden håber vi, at når vi forhåbentligt får solgt et par grunde yderligere på Sivvænget , så kunne vores lokale politikere måske overveje, at bringe området nord for Sivvænget i spil til nyt parcelhusområde i Pjedsted. Det kunne være en mulighed i den nye lokalplan for området. I så fald vil en omfartsvej være alt ødelæggende for den ide. 

Det er livsvigtigt for vores lokalområdet, at vi altid har nogle fornuftige byggegrunde til salg, så vi kan blive ved med at tiltrække nye familier til området. Vi skal selvfølgelig også værne om vores lokale erhvervsliv. Vi finder det mest rigtigt, at vi giver Temashop så optimale muligheder som muligt, når det samtidigt faktisk vil gavne vores område. Temashop er alle nok enige om, er en attraktiv arbejdsplads, at have i området. Da der er mange arbejdspladser og også muligheder for jobs til de medborgere, som har det svært, og det er hverken en støjende eller forurenende virksomhed. 

Vi håber naturligvis, at beboerforeningen tager dette indlæg positivt op. Vi ønsker ikke at skabe splid, men kommer blot med et forslag - der efter vores vurdering, vil tjene vores lokalområde bedst og engang for alle skabe vished mht omfartsvejen. Så man kan disponere ift fremtiden mht sine boligdrømme/planer. 


Med venlig hilsen 
på vegne af Grundejerforeningen Landmosen 
formand Jørgen Hansen