Bredstrup-Pjedsted - Temashop OG Ringvej – ingen modsætning!
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Temashop OG Ringvej – ingen modsætning!

I Beboerforeningen er vi glade for og stolte af at Temashop er en del af Bredstrup Pjedsted. Vi er derfor også meget lydhøre for deres ønsker og behov, når en udvidelse af lagerkapaciteten trænger sig på – også når det kolliderer med den gældende lokalplan.

Vi ikke har modsat os udvidelsen af Temashop - TVÆRTIMOD!
Det kunne måske godt se sådan ud, når man læser, den i øvrigt glimrende artikel, om vores lokale erhverssucces.

Vi er imidlertid meget bevidste om, at vores opgave som beboerforening, ikke kun er at flytte barrierer for lokale virksomheder, men også at sikre en udvikling i vores landsby, der tilgodeser livet i lokalsamfundet for såvel nuværende som kommende beboere og erhvervsliv. Vores fokus er, at det også fremover skal opleves trygt og sikkert at færdes i vores nærmiljø for såvel store som små.

I starten af december 2018 var vi inviteret til dialogkaffe i Temashop. Udvidelsen var på dagsordenen, og vi blev meget hurtigt enige om en løsning, der kunne tilgodese begge parters ønsker og behov.


Vi vil gerne pege på en løsning, der sikrer fortsat at have mulighed for at få ført en vej uden om byen.
Hvis vi lader vejen slette af lokalplanen, er vi låst i forhold til at lette trafikken i bymidten.

Stationsvej er pt. vores hovedfærdselsåre gennem byen, den er smal og tilmed ret befærdet.

Gennem de senere år har Bredstrup Pjedsted Beboerforening fået etableret cykelsti til Fredericia og fået etableret fartdæmpende foranstaltninger på Pjedstedvej, på Ågade og på Bredstrupvej.
Stationsvej ikke er bred nok til cykelsti eller til at traditionelle fartreguleringsstategier kan bringes i spil. Det har kommunens teknikere allerede konstateret og den vil derfor til stadighed være præget af både tung og let trafik, til fare for børn til fods og på cykel på vej til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Det må derfor efter vores overbevisning være det bedste for alle parter, at muligheden for en vej, hvor tung trafik kan ledes uden om bymidten, opretholdes.

Det behøver ikke stå i vejen for Temashop. Med en lille ændring af den planlagte vejs forløb, således at vejen slår et lidt større sving nord om byen, får Temashop mulighed for at erhverve det påkrævede areal til udvidelsen samtidig med at Bredstrup Pjedsted kan opretholde muligheden for en fremtidig vej til aflastning af Stationsvej.

Det kræver en ændring af lokalplanen - men det gør nedlæggelse af en planlagt vej også.

Det er ikke kommunens embedsmænd og forvaltning, der kan afgøre om en lokalplan skal ændres. Økonomiske argumenter tæller selvfølgelig, men i sidste ende er det de politikere vi har valgt, der skal tage stilling til, hvilke planer der skal være gældende for de respektive landsbyer og lokalområder. Og politikernes afgørelser bør bero på inddragelse af langsigtede lokale interesser.

Lad mig endnu en gang slå fast; i Bredstrup Pjedsted Beboerforening kæmper vi for en løsning, der hedder Temashop OG ringvej", ikke "Temashop ELLER ringvej".


Og det vil vi opfordre til at lokalområdet står bag. Splittelse stiller begge parter svagere.

Karen Pagh
Formand
Bredstrup Pjedsted Beboerforening