Bredstrup-Pjedsted - Temashop’s pladsudfordringer
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Temashop’s pladsudfordringer

Af Daniel Diness Andersen, Direktør, Temashop ApS

I forhold til artiklen i Fredericia Dagblad vil jeg gerne udbyde vores behov og ønsker for fortsat at kunne drive virksomhed her i byen, men lad os først slå det helt fast, at vi er meget glade for at holde til her i byen og vi meget nødigt vil flytte. En flytning ville være et tab for alle parter – Kommune, byen og ikke mindst for os som virksomhed. En flytning er dyr og medarbejder falder fra, derfor er det selvfølgelig absolut sidste løsning vi overvejer. Men det kan være løsning vi kan blive nødt til, for at overleve på sigt. Udviklingen på nettet går hurtigt – og i dag er vores konkurrenter i stigende grad udenlandske firmaer. Her kan vi ikke konkurrerer på løn.  Vi skal automatisere, købe større ind og designe egne produkter. Det kræver ekstra plads – plads som vi ikke har mere af.  


Vi startede derfor en dialog med forvaltningen tilbage i Maj måned om at få lov til at udvide yderligere. Vi er noget klemt af togbane, regnvands Basin og ikke mindste den omtalte vej. Vi ønskede en høring omkring ringvejen, da det er vores opfattelse af denne aldrig vil blive til noget. Vi fik at vide at beboerforeningen modsatte sig dette, hvorfor forvaltningen mente vi aldrig vil komme igennem med vores ønske.

 

Vi har efterfølgende har haft et møde med beboerforeningen og haft dialogen. Det skal understreges, at vi udmærket forstår deres situation. Vi har sammen prøvet at finde et kompromis, hvor vejen flyttes længere nordpå, så den ikke ligger klods op af udstykningen på Sivvænget. Denne løsning har vi forelagt forvaltningen, der dog har afvist det med begrundelsen, at det er for dyr en løsning.  

Beboerforeningen har i deres 2010-2020 plan beskrevet deres mål for trafikreduktion. ”Tung trafik på Stationsvej ønskes reduceret. Evt. kan dette ske ved etablering af en ny ringvej nord om Pjedsted St. Denne skal lede trafikken fra Østerskovvej til Pjedstedvej. For at genere beboerne i de nye udstykninger ved Grønvangen og Sivvænget mindst muligt, skal linjeføring for ringvejen være nordligere end den tidligere ønskede ringvej. Samtidig skal der indføres gennemkørsel forbudt for tung trafik på Stationsvej.” 

Det er min holdning at ringvejen er en af grundene til at grundene endnu ikke er solgt. Hvis kommunen ikke vil være med til at omlægge ringvejen, bør man efter min mening vælge at stryge den for i stedet at komme igennem med nogle andre tiltag til at dæmpe trafikken på Stationsvej. 

Jeg har vedhæftet et matrikel kort, hvor man kan se dem omtalte vej. 
Det gule areal er en 10 meter byggelinje.

Daniel Diness Andersen
Direktør, Temashop ApS