Bredstrup-Pjedsted - Temashop eller ringvej
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Temashop eller ringvej

Temashop overvejer at flytte fra kommunen, hvis man ikke får mulighed for at udvide virksomheden

I Fredericia Dagblad d. 13. januar kan man læse, at Temashop gerne vil udvide lagerkapaciteten, men lokalplanen for området står i vejen, da der er reserveret jord til anlæggelse af en forlængelse af Ågade bag om Temashops lokaler på Østerskovvej.

Indehaver Daniel Diness Andersen har været i kontakt med kommunen og Beboerforeningen om mulighed for ændring af lokalplanen. Iflg. avisen har Beboerforeningen svaret, at man godt kunne tænke sig, at ringvejen kommer, fordi Stationsvej er så trafikeret, og det kunne aflaste trafikken.

Jeg kan godt forstå, at Beboerforeningen umiddelbart kunne tænke sig mindre trafik på Stationsvej, men vægter det tungere end bevarelse af en virksomhed med 35 ansatte?

Daniel Diness Andersen udtaler, at han overvejer af flytte webbutikken fra kommunen, hvis virksomheden ikke kan udvide.

Vi har en virksomhed med en af Fredericias smukkeste hovedbygninger, som Helios i sin tid lod opføre med det værdisæt, der lå bag Helios.

Vi har Temashop i bygningen – en virksomhed uden støjgener og uden udledning af farlige stoffer.

Temashop giver os 35 arbejdspladser, og hvis virksomheden får lov til at udvide skal der formentlig ansættes flere.

Mon der er medarbejdere, der bor her eller som kunne tænke sig at flytte til Bredstrup Pjedsted? Mon de har børn i vores børnehaver og skole?  Kører de med vores bus? Kan vi undvære dem?

Risikerer vi, at bygningen kommer til at stå tom i måske flere år, hvis Temashop flytter.

Er det realistisk at drømme om, at kommunen vil investere i en ringvej med forlængelse af Ågade og aflastning af Stationsvej?

Kommunen er klar til i år at investere 150.000 kr. i at få solgt byggegrundene på Sivvænget.  Hvordan vil en ringvej i givet fald skulle placeres i forhold til Sivvænget?

Jeg vil gerne opfordre Beboerforeningen til at indkalde til et borgermøde, hvor Daniel Diness Andersen får mulighed for at fremlægge sine planer, og hvor kommunen også er repræsenteret, så vi kan få at vide, hvilke planer kommunen har for anlæggelse af vejen.

/Marianne Bitsch