Bredstrup-Pjedsted - Generalforsamling i foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus 2020
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Du/I inviteres hermed igen til 2020 generalforsamling i foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus og til et kort fyraftensarrangement, hvor der er lejlighed til at gøre jeres indflydelse gældende, høre om husets drift i 2019 samt fremtiden og møde de andre medlemmer.

Kom og vis din interesse for husets vel, de frivillige hjælperes indsats og bestyrelsens arbejde.

Der afholdes ordinær generalforsamling i:
Pjedsted Kultur & Forsamlingshus fredag d. 26. juni 2020 kl 16:00

Dagsorden er som følger:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Rettidig indkomne forslag ( 10 dage før )
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

På valg er:
Tommy Erbs (villig til genvalg)
Ole Jensen (villig til genvalg)
Flemming Sindberg (villig til genvalg)
Suppleant: Jan Larsen (villig til genvalg)

Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er som revisor Jonna Boldt (villig til genvalg)
- som suppleant Annette V Hansen (villig til genvalg)
- som suppleant Lena Brylling (villig til nyvalg)

7 Eventuelt
Efter generalforsamlingen byder Foreningen og Kolding Kokken på en pølse m/brød og lidt at drikke. Arrangementet forventes afsluttet ved 18-tiden.
Arrangementet er begrænset til max 50 deltagere og derfor opfordres medlemshusstande til kun at sende 1 repræsentant.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus

Tommy Erbs
Ole Jensen
Thomas Pedersen
Jacob Holm-Thomsen
Flemming Sindberg