Bredstrup-Pjedsted - Generalforsamling i BPI – 2019
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Generalforsamling blev afholdt torsdag den 14. marts i BPI hallen. Der var et godt fremmøde på generalforsamling, hvor den tidligere formand Henrik Væver blev valgt til dirigent, og herefter førte de fremmødte igennem generalforsamlingen.
Først aflagde den nuværende formand Nicolaj Wyke sin beretning, hvorefter de enkelte afdelingsformænd aflagde beretning for hver afdeling. Beretningerne vidnede om en forening med en masse ildsjæle, som arbejder for at fastholde en god og interessant idrætsforening.
Mette Høy fra gymnastik afdelingen uddelte årets ungdomslederpris i BPI til Kasper Enemark, som yder en stor indsats, som ungeinstruktør på Mini mix spring hold. Han er en initiativrig ungeinstruktør, som gerne vil komme med gode ideer og input til træningerne, og som altid er klar til at udvikle aktiviteterne og hjælpe til ved arrangementer mm.
Herefter overrakte Jørgen Hansen Henry Blunks mindepokal til Niels Pimenta, som er en fantastisk klubmand, der har haft en kæmpe rolle i at bevare BPI som en social klub med et godt klubliv. Han sørger altid for en god og positiv stemning på banen både til kamp og træning samt ikke mindst i omklædningsrummet, hvor han er centrum for det sociale liv. Han er en meget velovervejet spiller, som ikke gør spillet svære end det er.


Årets ungdomsleder pris og Henry Blunks Mindepokal - Prismodtagere og -overrækkere

Herefter blev regnskabet gennemgået, og det samlede resultat ligger på niveau med 2017. BPI er en veldrevet forening, og generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Der var herefter valg til bestyrelse, som alle blev genvalgt, ligesom der var valg til de forskellige afdelingsudvalg, hvor de af afdelingerne foreslåede medlemmer blev valgt. Da Aase Jørgensen valgte ikke at genopstille som afdelingsformand for hhv. Senior motion og Tennis, vil Ejgild Christensen indtræde i HB for Tennis og Carl Erik Underbjerg for Senior Motion i det kommende år.
Forman Nicolaj Wyke takkede Aase Jørgensen for sin indsats og store engagement til glæde for BPI.
Referatet fra Generalforsamling kan findes her, ligesom den komplette oversigt over de enkelte afdelingsudvalg kan findes her, hvor formanden for hvert afdelingsudvalg er fremhævet.

BPI Hovedbestyrelse