Bredstrup-Pjedsted - Generalforsamling i foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Du/I inviteres hermed til generalforsamling i foreningen for Pjedsted Kultur & Forsamlingshus og til en aften, hvor der er lejlighed til at gøre jeres indflydelse gældende, høre om husets drift i 2019 samt fremtiden og møde de andre medlemmer.
Kom og vis din interesse for husets vel, de frivillige hjælperes indsats og bestyrelsens arbejde.

Der afholdes ordinær generalforsamling i:
Pjedsted Kultur & Forsamlingshus torsdag d. 28. marts 2019 kl 19:30

 

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Rettidig indkomne forslag ( 10 dage før )
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  På valg er:
  Thomas Pedersen
  Jacob Holm-Thomsen
  Suppleant: Thomas Weimar
  Valg af revisor og revisorsuppleant:
  På valg er som revisor Marianne Storm Poulsen
  - som suppleant Annette V Hansen
 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Kjeld Hindkjær vært ved en bid brød og et glas.
Som sidste år omdeles der ikke girokort for indbetaling af 2019 kontingent. Vi har derimod i bunden af denne indkaldelse angivet forsamlingshusets girokonto samt forsamlingshusets bankdetaljer. Mobile Pay er etableret og vi har angivet Husets mobile shop nummer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus

GIRO
Indbetalingskort via Netbank +73< +80608896 kr 150,00

BANK
Reg. nr.: 9196 Bankkonto nr.: 4583182808 Beløb: 150,00 kr.

MOBILE PAY
Mobileshop nr.: 84576 Beløb: 150,00 kr.