www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Pjedsted Kultur & Forsamlingshus torsdag d. 22. marts 2018 kl 19:30


Dagsorden er som følger:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastlæggelse af kontingent

 5. Rettidig indkomne forslag ( 10 dage før )

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  På valg er:
  Tommy Erbs (villig til genvalg)
  Ole Jensen (villig til genvalg)
  Flemming Sindberg (villig til genvalg)
  Suppleant: Jan M. Larsen (villig til genvalg)
  Valg af revisor og revisorsuppleant:
  På valg er som revisor Evald Meyer (ikke villig til genvalg)
  - som suppleant Annette V Hansen (villig til genvalg)

 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Kjeld Hindkjær vært ved en bid brød og et glas.
Som sidste år omdeles der ikke girokort for indbetaling af 2018 kontingent. Vi har derimod i bunden af denne indkaldelse angivet forsamlingshusets girokonto samt forsamlingshusets bankdetaljer. Mobile Pay er etableret og vi har angivet Husets mobile shop nummer.

Bliv medlem kr. 150,- om året.

Mobile Pay
Mobileshop nr.: 84576
Beløb: 150,00 kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pjedsted Kultur & Forsamlingshus