Bredstrup-Pjedsted - Udsendelser - DlF
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bredstrup-Pjedsted Fællesskoles 7. klasse i 2000 lavede denne film i samarbejde med Jette Dall.