www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Landbrugsarealet til Bredstrup Præstegård udbydes hermed i forpagtning. Arealet udgør 62.715 m2 og er delvis opdyrket eng på 24.230 m2 heraf vej 720 m2. Forpagtningen gælder for en 5-årig periode og begynder den 1-9-2017.
Der afgives skriftlig bud i kr. pr. ha senest den 28-8-2017 kl.12.
Al henvendelse for nærmere oplysning og besigtigelse samt aflevering af bud skal ske til Peter Pagh, Stoustrupvej 64, 7000 Fredericia tlf. 7595 4004.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne bud eller forkaste alle.
Præstegårdsudvalget

Et længe næret ønske fra borgerne i Bredstrup-Pjedsted området om at kunne få leveret og afhente bestilte biblioteksmaterialer fra Fredericia Bibliotek bliver nu opfyldt.

Hallens cafeteria er blevet ombygget, så der nu er mulighed for at den ene ende af lokalet kan rumme et afhentningssted, lige som det kendes fra Erritsø Idrætscenter.

Læs mere...


På billedet ses: fra venstre: Mini, Kalle, Poul, Bedemanden, Simon, Hedmark, Krølle, Mogens Købmand, Ove, Vores grill mester Enemark, Lars <Thomsen, nederst fra venstre: Kim, Holdleder Tommy Erbs, Lille Jørgen og Dennis
Mangler Frank, Ronny, Bent

Vi er klubbens gamle drenge. Vi har spillere fra 38 år og til vores ældste mand Ove på 65. Spillere fra Bredstrup og Pjedsted men også fra Fredericia, Vejle og Snoghøj.
Et hold der spiller for den ugentlige motion og på det hyggelige plan. Ligger typisk i den laveste række men det betyder ikke noget. Alle spiller for at vinde men lykkedes det ikke så slår vi dem i 3 halvleg…Der er vi altid gode.

Læs mere...

Sankt hans aften blev, trods en lidt dårlig vejrudsigt, fejret på bedste vis i tørvejr med fakkeltog, bål, musik & sang og ikke mindst en underholdende og tankevækkende båltale, der blev holdt af vores  sognepræst Ole Engberg. Båltalen kan læses her.
Tak for en god aften.
Læs mere...