www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Karen Pagh har overtaget hvervet som formand for Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.


Baggrunden er at Lone Herbst Nørgaard, der har været medlem af bestyrelsen siden 2008 og været formand siden 2011, har fået nye udfordringer på sit arbejde, der medfører forøgede rejseaktiviteter, og derfor er beboerforeningsarbejdet desværre ikke længere foreneligt med hendes arbejds- og fritidsliv. 


Karen Pagh bor i Bredstrup, hvor hun i øvrigt har boet det meste af sit liv. Hun har således et indgående kendskab til lokalområdet. Hun har siddet i Beboerforeningens bestyrelse siden 2010.


Lone ønsker at udtræde af Beboerforeningens bestyrelse med kort varsel. I stedet indtræder suppleanten, Louise Sletting-Hvilborg.

Beboerforeningen søger en eller flere personer, der vil stå for vedligeholdelsen af "Dons-søerne" ved Bredstrup-Pjedsted Hallen.

Læs mere...

Som det nok er de fleste bekendt, var det Fredericia Kommune, der på tvangsauktion købte Stationsvej 2 i januar 2016, og siden fjernede den nedlagte købmandsbutik via nedrivningspuljen.
Kommunen gav herefter Bredstrup-Pjedsted 25 års uopsigelig brugsret over grundarealet og lavede i den forbindelse en brugsretsaftale med beboerforeningen og forsamlingshusforeningen som modpart.

Læs mere...

Senior Oldboys byder Redning Danmark velkommen på Santrol Arena med deres nye bandereklame.