Bredstrup-Pjedsted - Nyheder
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet


Pjedsted vandværk har fået foretaget en ordinær analyse som måler obligatoriske pesticider i drikkevandet - denne gang dog udvidet med 2, i medierne, meget omtalte pesticider 1,2,4-Triazol og N,N-Dimethylsulfiamid (DMS). Der er ikke påvist noget indhold af disse gifte ligesom der heller ikke blev registreret noget Chloridazon ved forrige måling.

Vandanalyse Pjedsted Vandværk 31. oktober 2018

Lørdag d. 1. december 2018 afholder BPI den årlige julefodboldstævne.
Se nedenstående invitation for yderligere oplysinger.
 
Tilmeldingsfristen er 21. november 2018.
 
Kender du nogen, som kan være interesseret i at deltage, må du meget gerne videresende denne invitation.
Vi gælder os til at se jer alle en en hyggelig dag.


Hent invitation (PDF-dokument)


Den mørke vintertid nærmer sig ! og der skal derfor lyde en særlig opfordring til forældre og trafikanter om at være ekstra opmærksomme på Skolesvinget mange elever der cykler til skolen om morgenen.
Særlig i tidsrummet mellem 7.30 og 8.00 vil der være mange cyklende elever på vejene omkring skolen.

Er du forældre til et barn der cykler, så tjek også derhjemme om cyklen er i orden.

Læs mere her:
https://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/Lys-paa-cyklen