Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30
Per Stig Møller

Per Stig Møller - foredrag

Verden står foran fire store udfordringer. Den ene kan ikke klares, uden at de andre påvirkes.
Vi sejler frem mod fire isbjerge: Det demografiske med klodens voksende befolkningstal og den masseimmigration dette medfører. Det økonomiske med den ændring af verdensøkonomien og de globale magtforhold, der er på vej. Det økologiske med klimaændringer og miljøpåvirkninger, der både forøger immigrationen og påvirker økonomien. Det demokratiske, der er et spørgsmål, om demokratierne overhovedet kan løse opgaverne – og fastholde sig selv som liberale demokratier.
Hvor står Europa – og vi – i alt dette? EU har i forvejen problemer med Rusland, Mellemøsten, Kina, USA og sig selv.

Aftenen er arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet.

Entre: 100,- kr. for alle incl. kaffe