Bredstrup-Pjedsted - Hvad skal der ske med håndbold i BPI?
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Kære forældre og Herrespillere

Det er nu tid til, at vi kigger lidt i krystalkuglen medhensyn til, hvad der skal ske med håndbold i BPI fremover.  Det vil vi gerne dele med jer og håber på en god dialog. Derfor indbyder vi til dette møde.

Onsdag d. 5. februar på skolen i mødelokalet kl. 19.30.


Håndbold er en lille afdeling i BPI, og vi har store udfordringer både med at finde trænere og med at fylde årgangene op. 2013/14 har været et forholdsvis godt år med en del spillere og trænere til alle hold, men sådan ser det desværre ikke ud til næste år. Pga. af oprykning på diverse årgange vil der være 5-8 spillere på hvert hold, hvilket er i underkanten i forhold til at deltage i turneringskampe.

Vi vil derfor gerne have en realistisk tilbagemelding (det er selvfølgelig ikke helt bindende) fra jer om I /jeres barn har til hensigt at fortsætte med håndbold til næste sæson.

Vi håber, at vi kan få det hele til fungerer ved bl.a. at rykke lidt rundt på spillerne.  Det vil vi gerne involvere jer i og høre jeres synspunkter.

Ikke mindst mangler vi trænere og/eller hjælpe trænere til trille trolle, U6/U7 mix, U10 drenge, U10 piger og U12 piger. Der bliver intet hold uden træner!!

Derudover er vi tre der ikke længere fortsætter i håndboldudvalget, så her kommer vi til at mangle 2-3 nye personer.

Vi har fået 2013/2014 til at fungere i kraft af, at to personer har været både træner og udvalgsmedlemmer, og to personer har valgt at fortsætte i udvalget på trods af, at deres børn ikke længere er medlemmer i BPI (fordi der ikke har været hold til dem her i klubben). Sådan bliver det ikke til næste år!!!

Vi vil derfor gerne diskutere med jer, om I har tid, lyst og vilje til at bidrage til det arbejde, det kræver at kører håndboldafdelingen videre (både udvalg og træner). Eller skal vi konstatere, at Bredstrup-Pjedsted har et for ringe grundlag både mht. holddeltagelse og ressourcer, til at holde en håndboldafdeling i gang.

Det er meget vigtigt, at I deltager i dette møde, hvis I mener at Håndbold skal have en fremtid i BPI.

Vi ser frem til et godt møde og håber på opbakning, så alle kan fortsætte med at spille håndbold efter sommerferien.

Hvis du er forhindret i at deltage i mødet og har noget at bidrage med, er du velkommen til at kontakte Dorte Lindbjerg på tlf. nr. 75841248/30556999.

Venlig hilsen
Håndboldudvalget

Dagsorden for mødet:
1.      Status for de forskellige hold ved trænerne som det ser ud i denne sæson
2.      Feedback fra jer forældre, ris og ros
3.      Status for trænere næste sæson?
4.      Hvordan kan holdene fordeles så der kan stilles hold?
5.      Status udvalg
6.      Hvem har lyst og tid til at være træner eller udvalgsmedlem/ er det realistisk at      håndbold fortsætter i BPI?
7.      Diverse.