www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Foreningslisten

Fortegnelse over foreninger og råd i Bredstrup-Pjedsted
Husk at sende rettelser til: kontakt@br-pj.dk

Andelsboligforeninger

- Pjedsted 1
Chris Keld Hansen
Landsmosevej 17
75 95 45 35/ 40 52 19 57
Mail: landsmosevej17@gmail.com

- Grønvang
Søren Kjærsgaard
Grønvang 1 
75 95 48 15
Mail: sogt7000@gmail.com

Arbejdernes Boligforening
Den Gamle Præstegårdshave
Tonny Andersen
Pjedstedvej 54A
28 92 71 70

Bredstrup og Pjedsted Menighedsråd
Jens Aage Ravn
Ellegårdsparken 21

Sognepræsten
Ole Engberg
Bredstrupvej 128
75 95 40 24
Mail: oen@km.dk

Bredstrup-Pjedsted Antennelaug
Bent Christensen 
Elbosvinget 6
75 95 43 68
Mail: Fomand@bpanet.dk

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
Lone Herbst Nørgaard
Elboparken 30 
28 56 98 30
Mail:  loneherbst@gmail.com

Bredstrup-Pjedsted Juniorklub
Oasen 
Skolesvinget 1
25 10 55 05
Mail:  janne.kastbjerg@fredericia.dk

Bredstrup-Pjedsted Hallen
Mail: bphallen@profibermail.dk

Halinspektør: Poul Jensen
75 95 45 84
Mail: pouljensen@profibermail.dk

Formand: Carsten Jørgensen 
Nyager 1
75 95 47 02
Mail: carsten@tcluft.dk 

Børnehaven „Klokkefrøen”
Landsmosevej 2 
72 10 68 46

Leder: Annette Dahl Schmidt 
Mail: annette.schmidt@fredericia.dk

Det lille Fjernsyn
mail: vi-ses@detlillefjernsyn.dk

 

Elbospejderne, DDS
Henrik Ladeby
Tlf. 21 65 83 56
www.elbospejderne.dk
Mail: elbospejderne@bredstrup-pjedsted.dk

Grundejerforeningerne:

– Elbo:
Siddende formand 
Mail: formand@grf-elbo.dk
Bestyrelsen
Mail: bestyrelsen@grf-elbo.dk

Web: http://grf-elbo.dk

– Ellegaardsparken:
Jens Pagh
Ellegårdsparken 29
75 95 49 99

– Gl. Pjedsted:
Stefan Nüchel
Pjedsted Kirkevej 4,
40 42 49 75 
Mail: stefan-n@mail.dk

– Landsmosen:
Jørgen Hansen
Landsmosevej 33,
75 95 43 05
Mail: jh@bredstrup-pjedsted.dk

– Nyager:
Kennneth Lauersen
Nyager 7,
22 94 85 78
Mail: laursen@bpanet.dk

– Skrænten:
Kim Snediker
Elboskrænten 3
22 20 56 30
Mail: kim@snediker.com

 

Jagtforeningen
Finn Johansen
Fiskebækvej 32,
75 95 46 15
Mail:  fejmj@os.dk

Nyager Børneklub
Gunhild Olsen 
Nyager 12 
75 95 43 1
Mail: gko.nyager@gmail.com

Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening
Else Marie Vind
Skovbøllingvej 4,
75 95 43 46
Mail: elsemarie@vinds.dk

Pjedsted Kultur & Forsamlingshus
Kjeld Hindkjær
75 95 40 93
Mail: kjeld@dansk-gastronomi.dk

Formand:  Tommy Erbs
22 44 73 56
Mail: erbs69@gmail.com

Pjedsted Vandværk
Niels Ladegaard Jensen,
Fiskebækvej 5
75 95 46 09
Mail: niels@thminde.dk

Silverrado Ranch Linedancers
Instruktør Majbritt Hansen
28 65 22 14

Ullerup Bæk Skolen, afdeling Skolesvinget
Skolesvinget 3
7210 5071

Afdelingsleder
Lars Andersen

Skolebestyrelsen
Henrik Væver
Stationsvej 43
24 24 30 76  
Mail: henrik.vaever@gmail.com