Bredstrup-Pjedsted - Bæredygtig dannelse - som værn mod dumhed og afmagt
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bæredygtig dannelse - som værn mod dumhed og afmagt

Tirsdag den 21 . januar kl. 19.30

Lone Belling – forfatter, ledelses- og organisationskonsulent
Bæredygtig dannelse - som værn mod dumhed og afmagt
Klimakrise, populisme, ulighed og
 artsudryddelse. Det kan være svært at
orientere sig og finde ud af, hvad der er rigtigt
 og forkert.

Derfor har vi mere end nogen sinde brug for
 dannelse og et stærkt etisk kompas, når vi
 sammen skal løse tidens udfordringer –
 globalt og lokalt. Ikke moralske pegefingre,
 men et hjerteligt etisk kompas. Ikke klassisk 
borgerlig dannelse, men bæredygtig dannelse med fokus på både det
 almene, eksistentielle og naturvidenskabelige samt hjertets dannelse.
 Et nødvendigt afsæt når vi skal navigere i det 21. århundrede.

Lone Belling er forfatter til en række bøger bl.a. Bæredygtighed som etisk
 kompas (2019) og Bæredygtig dannelse (2017) Dafolo


Entre: Gratis for medlemmer. For gæster 100,- kr.
Kaffe, kage, øl/vand og frugt kan købes til alle foredrag