Bredstrup-Pjedsted - Foredrag
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Pjedsted - Bredstrup Foredragsforening

Vinteren 2019 – 2020

Du indbydes hermed til at berige dit liv med levende foredrag og samvær med andre interessante mennesker. Læs om de enkelte foredrag og afsæt tid i kalenderen.

Alle foredrag afholdes i Pjedsted Forsamlingshus – hvis ikke andet er nævnt

Medlemskontingent 150,00 kr. årligt.

Husk!
Som medlem får du foredragene til fordelagtig pris eller gratis.
Ikke- medlemmer kan købe gæstebillet til hvert enkelt foredrag.
Se prisannonceringen under hvert foredrag


Dannebrog gennem 800 år

Tirsdag den 12. november kl. 19.30

Jakob Høvsgaard og Johnny Harboe, Friskolelærere
Dannebrog gennem 800 år
I år fejrer Dannebrog 800 års
fødselsdag. Dette fejrer fortællerduoen 
Høvsgaard og Harboe med at invitere
 til fortælleaften.
 Gennem otte spændende fortællinger
belyses Dannebrogs betydning for den
 danske folkesjæl igennem de 800 år, 
der er gået, siden flaget ifølge myten
 faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i år 1219.
Fortællingerne vil bringe publikum vidt omkring. I krig, til jul, på ferie, på
 havet og til landskamp; Dannebrog har været allestedsnærværende i al den tid
 danskerne har kaldt sig for danske. Af samme grund klinger spørgsmålet om,
 hvad det vil sige at være dansk, med i alle fortællingerne.


Entre: Gratis for medlemmer. For gæster 100,- kr.
Kaffe, kage, øl/vand og frugt kan købes til alle foredrag

Adventsgudstjeneste og foredrag med Mette Geil

Tirsdag den 3. december kl. 19.00

Adventsgudstjeneste med Mette Geil 
i Bredstrup kirke og efterfølgende foredrag i
 Konfirmandstuen.
100-året for 1. Verdenskrigs afslutning
Mette Geil, frimenighedspræst i Rødding,
 fortæller denne aften, efter 100-året for 1. 
Verdenskrigs afslutning, om menighedens
 faldne under krigen, og om optakten til
markeringen af Genforeningsjubilæet i
 2020.
 Vi hører også om julens ’fejring’ ved 
fronten: Glade jul, dejlige jul.

Aftenen er arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet


Entre: Gratis for alle

Bæredygtig dannelse - som værn mod dumhed og afmagt

Tirsdag den 21 . januar kl. 19.30

Lone Belling – forfatter, ledelses- og organisationskonsulent
Bæredygtig dannelse - som værn mod dumhed og afmagt
Klimakrise, populisme, ulighed og
 artsudryddelse. Det kan være svært at
orientere sig og finde ud af, hvad der er rigtigt
 og forkert.

Derfor har vi mere end nogen sinde brug for
 dannelse og et stærkt etisk kompas, når vi
 sammen skal løse tidens udfordringer –
 globalt og lokalt. Ikke moralske pegefingre,
 men et hjerteligt etisk kompas. Ikke klassisk 
borgerlig dannelse, men bæredygtig dannelse med fokus på både det
 almene, eksistentielle og naturvidenskabelige samt hjertets dannelse.
 Et nødvendigt afsæt når vi skal navigere i det 21. århundrede.

Lone Belling er forfatter til en række bøger bl.a. Bæredygtighed som etisk
 kompas (2019) og Bæredygtig dannelse (2017) Dafolo


Entre: Gratis for medlemmer. For gæster 100,- kr.
Kaffe, kage, øl/vand og frugt kan købes til alle foredrag

Generalforsamling i Foredragsforeningen

Tirsdag den 18. februar kl. 19.00

Generalforsamling i Foredragsforeningen

kl. 19.30 Foredrag med Anders Legarth Brødsgaard fra Pjedsted
Hiking på Kilimanjaro, Afrika
I august 2016 tog Anders og hans ældste søn til
 Tanzania for at vandre op til toppen af
 Kilimanjaro. 
Anders vil gerne give sin fortælling på, hvordan det er at vandre på bjerget, og om de
 udfordringer, der opstår når man bevæger i
 højden. Iltindholdet er meget lavere oppe på
 Kilimanjaro end ved havets overflade, og
 temperaturen når ned på ca -20°C. 
Det bliver en spændende og indlevende
 vandrehistorie om vandringen med sønnike,
 mødet med andre mennesker og kulturer, hvilket udstyr, der blev anvendt, mad 
og udfordringer.
 Kom og lyt med på denne spændende oplevelse og stærke følelser.


Entre: Gratis for medlemmer. For gæster 100,- kr.
Kaffe, kage, øl/vand og frugt kan købes til alle foredrag