Bredstrup-Pjedsted - Søren Nedersee Andersen (Fyn)
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet