Bredstrup-Pjedsted - Formandens beretning 2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Formandens beretning 2015

Formandens beretning – Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 2015.

Hold da op hvor får Bredstrup-Pjedsted meget opmærksomhed i øjeblikket.  

Mediernes bevågenhed.
Vi klager bestemt ikke over sidste uges stor mediedækning af vort lille samfund. Fredericia Dagblad kører i øjeblikket temaet ”Liv i landsbyerne” – et tema der ender op i et Landsbytopmøde i Herslev gamle skole 23. april 2015.
Fra tirsdag til og med lørdag i sidste uge var Bredstrup-Pjedsted herligt eksponeret i dagbladet med mange fine historier om tilflytterfamilier, foreningslivet, erhvervslivet og sågar var ugens Fredericianer fra Bredstrup-Pjedsted.

Fredericia Kommunes bevågenhed.
Det er ikke kun mediernes bevågenhed vi har. Fredericia Kommune har valgt at give større bevågenhed til lokalområderne i kommunen, hvilket har været med til at give os tiltrængt medvind i det forløbne år.

Cykelsti på Bredstrupvej.
Et konkret eksempel herpå er, at vi nu også snart kan komme til at opleve medvind på cykelstien på Bredstrupvej. Selvom vi ikke bør fejre før tidligst når vi ser at arbejdet med cykelstien går i gang (vi er jo før blevet skuffet), så må vi godt glæde os over, at det nu ser ud til, at næsten 40 års kamp er slut.
Jeg tør ikke tænke på, hvor mange forskellige konstellationer af bestyrelser i beboerforeningen der igennem årene har haft cykelstien på dagsordenen på bestyrelsesmøderne. Det er rigtig mange bestyrelsesmedlemmer der har været med i kampen for stien. Nu hvor kampen ser ud til at være slut, kan det umiddelbart virke uretfærdigt, at det er os, den siddende bestyrelse, der får mest kredit for den.  Når vi forhåbentlig i år skal fejre stien på den ene eller anden måde, må vi huske at sende nogle taknemmelige tanker til de mennesker i Bredstrup-Pjedsted, der igennem årene har været med i kampen:-)

Fokus på lokalsamfund.
Et andet eksempel på at Fredericia Kommune gerne vil os og de andre lokalsamfund i kommunen, var da de sidste år satte fokus på lokalområderne og inviterede lokalområdernes ildsjæle til mini-konference om; ’at skabe liv, der hvor du bor’. Her kunne ildsjælene møde kommunale ledere, udveksle ideer og finder inspiration til, hvordan vi kan skabe liv og initiativ, der hvor vi bor.  
Bredstrup-Pjedsted var godt repræsenteret ved konferencen, idet mere end halvdelen af de deltagere, der repræsenterede lokalsamfundene i Fredericia Kommune, var fra Bredstrup-Pjedsted:-)
Beboerforeningen bidrog desuden til konferencen med en stand med PR for Bredstrup-Pjedsted.  

Ny kontaktperson.
Beboerforeningen har fået ny kontaktperson hos kommunen, og det samarbejde tegner godt.

Kommunal grundsælger.
Kommunen har ansat en medarbejder med ansvar for salg af kommunens parcelhusgrunde. Ham kontaktede Henrik Væver og Michael Sørensen sidste forår, inviterede ham til Bredstrup-Pjedsted og kom i dialog med ham om, hvad der kunne gøres for at sikre en større synlighed af byggegrundene på Sivvænget. Han tog imod invitationen, og udover en forbedret markedsføring resulterede dialogen  i det stort skilt ved indkørslen til Grønvangen.
Så vidt vi er orienteret er der og ikke solgt yderligere byggegrunde på Sivvænget.

Sket i året.

Traditioner.
Vi har holdt Affaldsindsamling med efterfølgende fælleshygge med grillpølser på landsbytorvet
Sct. Hans blev fejret med fællesspisning på Landsbytorvet og efterfølgende bål.
Sangarrangement i august, der var planlagt til at skulle afholdes under åben himmel på det grønne areal ved Grønvangen, måtte med kort varsel forlægges til Inger Fog og Poul Baders hyggelige gildesal i Gl. Pjedsted. Salen var som skabt til formålet - tak for hjælpen og gæstfriheden!
Torvelaugets inviterede sædvanen tro til juletræstænding 1. søndag i advent, et arrangement der fik rekordstor tilslutning af glade børn og voksne.
Fyrværkerishowet nytårsaften var igen i år i gode hænder hos Kim Lund.

Andet.
DLF – er lukket og slukket - BP-hjemmesiden består, nu under beboerforeningen (igen), og med Thomas Fragtrup tilknyttet som web-master. Med hjemmesiden fulgte et beløb til dækning af driftsudgifter i 5 år. Endnu engang tak for hjemmesiden, webmasteren og tilskuddet.
Beboerforeningen fik ved lukningen af DLF desuden del i foreningens formue i form af et pengebeløb. Pengene er nu øremærket til noget der vil være til glæde for Bredstrup-Pjedsteds beboere. Hvad det skal være, er ikke besluttet endnu. 

Trafik.
I løbet af fik vi ny køreplan for bybussen, hvor afgangstiderne på hverdage er rykket 10 min frem i forhold til tidligere. Det gav fordele for nogle passagerer – og ulemper for andre.

Projekter/aktiviteter/hændelser  i det forløbne år.

Hastighedsdæmpning.
I forbindelse med de planlagte hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ågade , afventer vi nu kun en trafikmåling. Denne kan først foretages når vi med sikkerhed ved, at der ikke længere kommer sne. Herefter forventer vi at anlægsarbejdet starter.

Ruiner.
Efter et par nervepirrende udsættelser blev ruinen på Ågade 84 endelig revet ned. 6. oktober startede nedrivningen af bygningerne og i løbet af en uges tid, var grunden næsten ryddet.
Hvad er status på Bredstrup Bygade 9? Jeg vil give ordet til Ole Mouritsen der har forberedt en delberetning om emnet. Et resume af Oles beretning kan læses her.

Delberetning om Bygade 9

Natursti.
Et underudvalg i bestyrelsen bestående af Karen Pagh og Ole Mouritsen, har i det forløbne år arbejdet ihærdig med at analysere om det var muligt at få etableret en natursti i vådområdet imellem Bredstrup og Pjedsted. Jeg vil igen give ordet videre – denne gang til Karen for en delberetning.
Delberetning om trampestien

IT cafe
I slutningen af september lykkedes det os at samle 9 videbegærlige beboere til IT-cafe. Det primære formål var, at hjælpe deltagerne med at tilmelde sig digital post. Deltagerne havde selv medbragt PC, og efter introduktion til bl.a. NemID, eBoks og offentlig digital post, kunne den enkelte så med hjælp fra beboerforeningens bestyrelse gå på borger.dk og tilmelde sig digital post.
Deltagerne fik også tips til gode internetsider, der kan være til hjælp for den enkelte i hverdagen.

Aktiviteter i støbeskeen.

Aktivitetsplads ved hallen
Beboerforeningen indgår sammen med BPI og Elbospejderne i en initiativgruppe, om at tilføre nyt liv til den gamle ubrugte fodboldbane ved hallen. Boldbanen skulle gerne i fremtiden blive et nyt mødested og åndehul i Bredstrup-Pjedsted med mulighed for fysisk aktiviteter.
Beboerforeningen har allerede lejeaftalen for pladsen på plads med Fredericia Kommune, så nu er der grønt lys for, at initiativgruppen kan gå ind i idefasen.
Gruppen har derfor inviteret til "Start-igang møde" ved hallen den 18. marts kl. 17.00 , og håber på, at beboere, foreninger, institutioner og virksomheder vil tage imod invitationen og troppe op for at give input til, hvad de synes pladsen kunne indeholde. Det bliver spændende at følge det initiativ udvikle sig til konkrete planer. 

Strategiarbejde igangsat
I forlængelse af Landsby Topmødet ved kommunalvalget, ønsker Beboerforeningen løbende at styrke dels Bredstrup Pjedsteds synlighed og dels den gode dialog med Fredericia Kommune. Vi har derfor nedsat et mindre strategiudvalg, der løbende arbejder på, hvordan vi sammen i Bredstrup-Pjedsted og sammen med Fredericia Kommune kan udvikle det bedste landsbyliv også i fremtiden.
Vi skal gøre os klart hvilken by vi ønsker, hvilke aktiviteter byen skal være fuld af, hvordan skal den se ud og hvordan når vi dertil? Resultatet af dette arbejde skal gerne resultere i en landsbystrategi for Bredstrup-Pjedsted.
Vores nuværende helhedsplan dækker perioden 2010 – 2020, og da vi altså nu er nået halvvejs igennem perioden er det under alle omstændigheder tiden at overveje en ny plan. Og det arbejde er derfor skudt i gang med strategi-processen. Det arbejde vil I komme til at høre meget mere til i den kommende tid.

Afslutning
Jeg er ved at være ved vejs ende med min beretning, og sædvanen tro er der en stor gruppe mennesker der fortjener en særlig tak.
Tak til Erling Nielsen, Thomas Fragtrup, Laurits Vind, Orla Rudolf, Kim Lund, Marianne Bitsch, Henrik Væver og Michael B. Sørensen.
I har alle ydet et stort bidrag, hvad end det nu er til
-      vedligehold af grønne områder,
-      udvikling, drift og vedligehold af hjemmeside,
-      at bestyre Bredstrup-Pjedsteds profil på Facebook,
-      hjælp til, og koordinering af arrangementer,
-      afvikling af fyrværkerishow,
-      oplæg til proces for ny landsbystrategi,
-      levering af utallige ideer, og meget andet.
-      Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne bestyrelsesår.

Så er der kun tilbage at sige:
hold øje med Bredstrup-Pjedsted hjemmesiden, Bredstrup-Pjedsted på Facebook og ”reklame-søjlen”, i form af en plakatholder på Landsbytorvet, når der i den nærmeste fremtid bl.a. vil blive annonceret for:
-      Start-i gang møde for Bredstrup-Pjedsted ny aktivitetsplads 18. marts
-      Kombineret affaldsindsamling og fælles arbejdsdag 19. april
-      Marianne B.’s forårsfest 30. maj
-      Sct. Hansaften med fællesspisning 23. juni.

Hermed vil jeg afslutte min beretning.
Lone Herbst Nørgaard, 10. marts 2015