Bredstrup-Pjedsted - Status vedr. Bygaden 9
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Status vedr. Bygaden 9

10.3.2015

Vi ser, at gården på Bredstrup Bygade 9 forfalder og frygter, at stedet vil udvikle sig til at blive en ruin i det ellers så smukke landsbymiljø.

Ved henvendelse til henholdsvis ejer og kommune er det tydeligt, at her er forskellige interesser, som kolliderer!

Ejeren købte stedet i 2007, lige før finanskrisen, hvor priserne var på det højeste. Han havde planer om at rydde grunden og bygge præfabrikerede rækkehuse i to plan til udlejning/andelsboliger. Dette projekt havde sin relevans for ham i relation til sit firma, Fredericia Skurvogne. Da det viste sig, at der på grund af den megen jord var bopælspligt, solgte han et engstykke fra.

Projektet blev bremset, da det kolliderede med kommunens tanker om Bredstrup Kirkemiljø. Her ønsker man at bevare landsbypræget, som særligt længen mod vejen er en del af. Denne længe skal som minimum bevares, og restaurering skal ske i samspil med den nye bebyggelse.

I Kommuneplan 2013-2025 skrives om Bredstrup Kirkemiljø:
  • ”Miljøet omkring kirken med præstegård, skole og gamle gårde er sårbart for ændringer, der slører fortælleværdien, fx. ved nedrivninger, nybyggerier eller for store ændringer af arkitekturen.”
  • ”Nybyggeri skal tilpasses den enkelte landsbys særpræg – uden dog nødvendigvis at kopiere fortidig arkitektur.”
  • ”Hvor landsbyerne allerede er fuldt udbyggede vil udviklingsmuligheden ligge i opgradering og/eller udskiftning af eksisterende bebyggelse og evt. med højere inddragelse af landskabet”.
Ejeren mener imidlertid, at en restaurering vil blive alt for dyr, ligesom kravene til den nye bebyggelse kolliderer med de planer, der ellers gav mening for ham i forhold til Fredericia Skurvogne. Han udtrykker, at han nu kun har ét våben tilbage, nemlig at lade stedet forfalde, så det til sidst er tydeligt for alle, at det hele skal rives ned. Den private ejendomsret gør, at intet kan forhindre dette forfald.

Udfordringen er derfor at forene interesser på et økonomisk bæredygtigt grundlag – inden yderligere forfald!

Ole Mouritsen