Bredstrup-Pjedsted - Høringssvar vedr. nedrivning af ejendommen Bredstrup Bygade 9
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Høringssvar vedr. nedrivning af ejendommen Bredstrup Bygade 9

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening finder det ærgerligt, at det er nødvendigt at nedrive ejendommen Bredstrup Bygade 9.
Ejendommen er et karakteristisk element i landsbymiljøet i Bredstrup og udgør en del af det, der i Helhedsplan 2010 karakteriseres som en bevaringsværdig helhed. Fire af ejendommens bygninger er hos Kulturstyrelsen klassificeret som bevaringsværdige med en bevaringsværdi på 4, og bliver også anset som bevaringsværdige i Fredericia Kommuneplan 2013 – 2025.

Den nuværende ejer har, tilsyneladende intentionelt, gennem flere år ladet bygningerne forfalde i en sådan grad, at de nu fremstår saneringsmodne og er ikke noget kønt syn i bybilledet.
Ejeren må på købstidspunktet have været vidende om ejendommens klassificering og har på trods af det, ikke foretaget det fornødne for at bevare bygningerne.
Vi finder det uacceptabelt, at kommunen og andre myndigheder, ikke har hjemmel til at pålægge ejere af bevaringsværdige bygninger at vedligeholde dem i et sådant omfang, at de ikke forfalder.
Bredstrup Pjedsted Beboerforening har indenfor de seneste år flere gange rettet henvendelse til kommunen og udtrykt bekymring for ejendommens fremtid.
Da ejendommen efterhånden er i så dårlig stand og skæmmer bybilledet, vil Beboerforeningen imidlertid ikke modsætte sig nedrivning.
Derimod har vi en klar forventning om at nybyggeri på grunden tilpasses det eksisterende landsbymiljø såvel arkitektonisk som anvendelsesmæssigt.
Vi ser frem til at blive hørt i sagen, når planerne for den fremtidige bebyggelse skal godkendes.
Med venlig hilsen
Bredstrup Pjedsted Beboerforening