Bredstrup-Pjedsted - Tanker omkring en generalforsamling
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Tanker omkring en generalforsamling

For de fleste frivillige foreninger er den årlige generalforsamling en anledning til at stoppe op og gøre status over det forgangne års aktiviteter og resultater samt få gode idéer fra medlemmerne til, hvad bestyrelsen skal beskæftige sig med fremover.

 

Det gælder også for Beboerforeningens bestyrelse, som hvert år glæder sig over at mødes med medlemmerne i Forsamlingshuset, gerne kombineret med lidt godt til ganen fra Kjelds gode køkken. Det gavner det gode fællesskab, vi har i vores område.

I år var der et rigtig flot fremmøde til årets generalforsamling. Det er dejligt med en stor opbakning og det fremmer den gode debat med en konstruktiv dialog mellem bestyrelse og medlemmer.

Vi føler et behov for at præcisere, hvad Beboerforeningen kan og må, både formelt og økonomisk.

Beboerforeningens eget regnskab viste i år et overskud på knap 13.000 kr., som er indkommet via medlemmernes årlige kontingent. Disse midler bruges til den årlige drift, dvs. udgifter til lokale arrangementer som affaldsindsamling, Sankt Hans fest, fællessang, juletræstænding, nytårsfyrværkeri og generalforsamling. Der skal også være lidt plads til nye, gode idéer.

Herudover har vi følgende aftaler med Fredericia Kommune:

Helhedsplansmidler: Anvendelsen af disse er fastlagt i Helhedsplanen for vores område. I 2015 er der brugt helhedsplansmidler til fartdæmpning ved skolen og Hallen, de 4 bump er finansieret på denne måde. Fremover skal der bruges tilsvarende midler til fartdæmpning på Ågade og på Pjedstedvej ved Stadion.

Det er ikke længere muligt at søge helhedsplansmidler.

Forskønnelsesmidler: I 2015 og 2016 er der fra Fredericia Byråd bevilget 40.000 kr. årligt til hver af landsbyerne i kommunen. Disse midler kan bruges efter Beboerforeningens ansøgning til kommunen, og er anvendt til oprensning af sø i Den gamle Præstegårdshave og opsætning af nye bord/bænkesæt samme sted, oprensning af branddam i Bredstrup. Vi har også planer vedrørende forskønnelse af ”Donssøerne”. Alle disse arealer er kommunale arealer.

Vi har altså ikke i Beboerforeningen direkte adgang til disse midler, de bevilges løbende af kommunen til konkrete projekter, der kan forskønne vores område – og betales ”efter regning” – af kommunen.

Medlemmerne er meget velkomne til at kontakte os med forslag til projekter.

Vi taler selvfølgelig meget gerne jeres sag over for forvaltning og politikere i kommunen, som vi har et fortræffeligt samarbejde med. Vi påtager os altid, i samarbejde med beboerne, at finde den bedst mulige løsning for Bredstrup-Pjedsted.

Med venlig hilsen
Beboerforeningen.